Laser trang trí chiếu hình cho phòng karaoke

Trong các phòng karaoke gia đình, những nơi ít sôi động, nhạc nhẹ, phòng nghe nhạc, chủ yếu chúng ta thường thấy các laser chiếu hình, trái tim, bồ câu, ngôi sao, chấm bi, bông hoa quay, các hiệu ứng chiếu hình khác, đây được gọi là laser chiếu hình, hoặc một cái tên khác là máy chiếu laser